www.taladprathai99.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี : วิษณุ พุทธาศรี

เลขที่บัญชี : 331-1-24003-8

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 094-1181600
Line ID : taladprathai