www.taladprathai99.com=> สมเด็จอนุสรณ์ 100 ปี -> พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า


พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า

จำนวนผู้เข้าชม : 14682 คน
พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า

หมวดหมู่ : สมเด็จอนุสรณ์ 100 ปี

ราคา : 12000 .-

"พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี ๒๕๑๕ พิมพ์หลังเต่า" ถือเป็นพระพิมพ์สมเด็จรุ่น ๒ ของวัดระฆังที่ออกอย่างเป็นทางการ พระสมเด็จอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี จัดสร้างในวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งมตกาล(กาลมรณภาพ) ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรฺหมฺรํสี) ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ จำนวนจัดสร้าง ๘๔,๐๐๐ องค์ ในการจัดสร้างนั้น ม.ล.เนื่องพร สุทัศน์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม จึงนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อพระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามสมัยนั้น ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวว่า โครงการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี แห่งการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรํงสี) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ พล.ร.อ.จรูญ เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้น รับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงาน พระราชธรรมภาณี รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานฝายสงฆ์ พล.ร.ท.อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝ่ายฆราวาส โดยพิมพ์นิยม ซึ่งจำแนกแยกออกไปหลายพิมพ์หนึ่งในจำนวนนั้นคือพิมพ์หลังเต่า ซึ่งสร้างเป็นพิมพ์แรกๆ ก่อนจะพัฒนาพิมพ์เป็นพิมพ์เศียรโต ไข่ปลาเลือน เส้นด้าย ฯลฯ มวลสารที่จัดสร้างประกอบด้วยผงเก่าของสมเด็จโต ผงพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรกที่ชำรุด ผงพระปิลันทน์ ผงผนังภายในพระอุโบสถ ดอกไม้แห้งที่บูชาพระแก้ว ผงพระกรุรุ่นเก่าๆ ฯลฯ บางองค์เนื้อจัดจ้านแบบพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรก เนื่องจากผ่านการสร้างมานานของดีจึงมีจำนวนจำกัด
FaceBook Twitter

พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า

พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า

พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า

พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์ 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ปี 2515 พิมพ์หลังเต่า
  เมื่อวันที่ : 2022-09-29 12:03:31


สนใจติดต่อโทร : 094-1181600
Line ID : taladprathai